Whatsapp: 0(507) 644 33 43

"Bugün, Yarın, Daima İSTEK"

Çalışan ve Öğrenci Vaka Yönetimi

ÇALIŞANIN COVID-19 VAKA / TEMASLI YÖNETİMİ

 • Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az bir tanesini gösteren çalışan servis aracını kullanmamalıdır.
 • Yukarıda bahsi geçen yakınmaları olan çalışan ilgili amiri veya müdür yardımcısı ile okul müdürüne haber vererek derhal bir sağlık kuruluşuna başvurur. 
 • Hastanede yapılan değerlendirme neticesini okul hemşiresi, işyeri hekimi ile paylaşmalıdır.
 • COVID-19 hastalığı düşünüldü ise teşhis kesinleşene dek işe dönmemelidir.
 • COVID-19 hastalığı düşünülmeyen durumlarda, şikâyetler geçene dek evde istirahat şarttır.
 • PCR testinin negatif sonuç vermesi, COVID-19 hastalığı olmadığını göstermez. Hastanede hastayı değerlendiren hekimin tıbbi kanaati önemlidir.

Sınıfta ders veren öğretmen COVID-19 (+) ise;

 • Öğretmen ve öğrencilerin sürekli şekilde kuralına uygun maske kullandığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmenler TEMASLI kabul edilir.
 • Öğretmenin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmenler TEMASLI kabul edilir.
 • Öğretmenler ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğretmenler YAKIN TEMASLI kabul edilir.

Bir sınıfta COVID-19 (+) öğrenci olup, aynı sınıfta takiben 2.pozitif vaka öğretmen olursa; 

 • Okul dışında riskli bir teması yok ise; ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler YAKIN TEMASLI, okuldaki tüm öğretmenler TEMASLI kabul edilir.
 • Okul dışında riskli bir teması var ise; öğretmenler ve öğrenciler TEMASLI kabul edilir.

COVID (+) olan tüm çalışanlarla (öğretmenler, memurlar vb.) aşağıda sıralanan durumlarda bir arada bulunan kişiler YAKIN TEMASLI sayılır.

 • Aynı ortamda 1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha uzun süreyle bir arada bulunan kişiler
 • Aynı ofiste çalışanlar
 • Direkt temas eden (örneğin el sıkışan, kucaklaşan) kişiler
 • Aynı evde yaşayanlar 

YAKIN TEMASLI VE HASTA TAKİBİ:
Takipler aile hekimi ve filyasyon ekiplerince koordineli olarak yapılır. Okul hemşiresi tarafından bu dönemde uzaktan süreç takip edilerek çalışana destek olunur.

SINIFLARDA COVID-19 VAKASI ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR: 

 • Soğuk algınlığı belirtileri, 37.8 in üzerinde ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, kusma yakınmaları olan öğrenci;
  • Sınıf öğretmenine haber verir.
  • Sınıf öğretmeni veya müdür yardımcısı tarafından okul reviri aranarak hemşireye bilgi verilir.
  • Okul müdürünün tayin ettiği görevli ile birlikte öğrenci direkt olarak izolasyon odasına gider.
  • İzolasyon odasında hemşire tarafından öğrencinin sağlık durumu değerlendirilir.
  • Aileye haber verilir.
  • Aileye teslim edilene dek izolasyon odasında öğrenci gözlem altında tutulur.
  • Aile tarafından eve veya sağlık kuruluşuna giden öğrencinin sağlık durumunun takibi okul hemşiresi tarafından yapılır.

Hastalık Teşhis Aşaması:

 • COVID-19 dışı hastalık durumu tespit edilenler sağlık kuruluşu tarafından verilen bilgilendirme yazısı veya sağlık raporunu okul sağlık personeli ile paylaşır.
 • Öğrenci tamamen iyileşmeden okula başlamamalıdır.
 • COVID-19 şüphesi taşıdığı sağlık kuruluşunca bildirilen durumlarda teşhis kesinleşene dek öğrenci okula başlamaz. 
 • PCR testinin negatif gelmesi COVID-19 hastalığı olmadığı anlamına gelmez. Öğrenciyi değerlendiren, muayene eden hekimin teşhisine göre hareket edilmelidir. 

COVID(+) Tanısı Konulduğunda; 

 • Eğer öğrencinin PCR testi (+) ise Sağlık Bakanlığınca yayınlanan, 01.10.2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan “Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar “ başlığı altındaki kurallara göre yakın temaslı ve temaslı tayini yapılır.
 • Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda kalem, silgi açacak vb. malzeme alışverişi sık olması nedeniyle, pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir.
 • İlgili alanların derhal temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılır.
 • Sağlık Bakanlığının ilgili dokümanında bildirdiği üzere takipler süreç tamamlanana kadar devam eder.
 • Okul içi eğitim-öğretim faaliyetlerinin organizasyonu yeniden planlanır.

TEMASLI TAKİBİ: 

 • Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.
 • Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez şikâyet sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.
 • Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
 • Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir şikayet göstermeyen öğrenci okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

HASTA VE YAKIN TEMASLI TAKİBİ:
Hasta olan öğrenciler ve yakın temaslılar izolasyon süresince evden takibe alınır. Aile hekimliği takip sistemi tarafından takip edilirken okul hemşiresi tarafından da süreç uzaktan takip edilerek aileye ve öğrenciye destek olunur.
(Ayrıntılı bilgi için 01.10.2020 Tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 88. bölümü mutlaka incelenmeli ve güncellemeler takip edilmelidir.)

Right Menu Icon