Whatsapp: 0(507) 644 33 43

"Bugün, Yarın, Daima İSTEK"

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇALIŞMA ESASLARI

İSTEK İlkokullarımız Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmaları ile; öğrencilerimizin okulumuza ve çevreye uyum sağlamaları, potansiyellerini kullanarak okul başarılarını arttırmaları, kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve çevreleriyle olumlu ilişkiler geliştirmeleri hedeflenir. Tüm insanlık adına daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratma amacına bağlı olarak öğrencilerimizin; ilkeli, günlük hayatta karşılaştığı problemler karşısında doğruluk, dürüstlük ve adalet duyguları ile hareket eden, kendisinin ve başkalarının gereksinimlerine duyarlı, çevresiyle etkin iletişim kurabilen, farklı bakış açılarına karşı saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel anlayıştır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümümüzün Genel İlkeleri:

 • PDR hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır.
 • Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
 • Bireysel sorunlarda gizlilik esastır.
 • PDR hizmetleri iş birliği ile yürütülür.
 • PDR hizmetleri tüm öğrencilerimize açıktır.
 • PDR hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

PDR hizmetlerinden nasıl faydalanılır?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) mesleği ülkemizde henüz yeni kabul edilir ve hâlâ bu mesleğin iyi tanınmadığı bilinmektedir. PDR hizmetleri ile ilgili genel olarak toplum içerisinde farklı görüş ve inanışlar, farklı beklentiler mevcuttur.

PDR hizmetleri kişiyi teste tabi tutarak teşhis konulan bir bölüm olarak tanınmaktadır.

PDR Bölümü öğrenciye test uygulayıp teşhis koyan bir bölüm değildir. Test, ancak öğrencinin gelişimsel durumu değerlendirmek için yapılır ve öğrencinin velisine bilgi verilir. Teşhis konulmaz, ihtiyaç hâlinde profesyonel destek alınması için yönlendirme yapılır.

PDR bölümünün öğrencilerin zekâ seviyesini tespit ettiği düşünülür.

Bu son derece yanlış bir inanıştır. Rehberlik bölümü tarafından zekâ testleri uygulanmaz. Zekâ testleri ancak ihtiyaca göre, uzman kişilerin kararı ile ve klinik ortamlarda uygulanır.

PDR bölümünün öğrencilerin zihinsel, sanatsal, sportif alanlarda yeteneklerinin keşfedildiği bir birim olduğu düşünülmektedir.

Öğrencilerin yetenekleri ancak ilgili alanın uzmanları tarafından belirlenir. Rehber öğretmenler bu konuda sadece gözlemlerini paylaşır.

PDR bölümünün tüm öğrencilerle düzenli aralıklarla görüşen ve ailelere geri bildirim veren bir hizmet olduğu düşünülür.

PDR görüşmeleri ancak ihtiyaca göre planlanır. Gerekli bilgiler yine ihtiyaca göre, ilgili kişilerle paylaşılır. PDR görüşmeleri amaç değil araçtır. Anne ve babalar, ihtiyaçları doğrultusunda veya çocuklarının gelişimi hakkında bilgi almak istediklerinde kendileri bizzat PDR bölümüne başvurur ve görüşme talep eder.

PDR; öğrencilerin eksik ve kusurlarını tespit eden, etiketleyen bir birim olarak düşünülür ve bazı aileler hizmet almaktan kaçınıp PDR çalışmalarını bir tehdit olarak algılayabilirler.

Oysa öğrencilerin gelişimsel problemlerinin değerlendirilmesi, ilgili kişilerle paylaşılması ve yönlendirme yapılması rehberlik bölümünün etik sorumluluğundadır. Edinilen bilgiler gizlilik esası içinde saklanır ve sadece çocuğun yararı için aile ve uzmanlarla paylaşılır.

“Sınıf öğretmeni ve okul psikolojik danışmanı/psikoloğu çocuğumun gelişiminde desteklenmesi gerekenleri alanları fark eder, beni görüşmeye çağırırlar.”

Çocuğunuzun gelişimi ile ilgili bilmemiz gereken önemli bilgileri, gerekli müdahaleleri yapabilmemiz için bizim çağırmamızı beklemeden paylaşın.

PDR bölümü tüm sorunları çözen, sihirli değneği olan bir birim olarak algılanmaktadır.

PDR bölümünün elinde sihirli değnek yoktur, tüm sorunlar ilgili kişilerle iş birliğinde çözülür. Çocuğun büyüme ve gelişme sürecinde karşılaştığı güçlüklerin öğretmen ve aile iş birliğinde en aza indirgenmesine yardımcı olunur.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünün teşhisle ilgili hiçbir yetkisi bulunmaz.

Öğrenciler, öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanları tarafından gözlemlenir. Desteğe ihtiyacı olabilecek öğrencilerin aileleri, destek merkezlerine ya da uzmanlara yönlendirilir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, bu merkezlerle ve uzmanlarla iş birliği içindedir ve uzmanların danışmanlığında, okul içinde çocuğu destekleyecek gerekli uygulamaların yerine getirilmesine yardımcı olur.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden Destek Alabileceğiniz Konular:

 • Etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri,
 • Ödev yapma alışkanlığı,
 • Duygusal sorunlar,
 • Çocukluk çağı korkuları, endişeler,
 • Aile kuralları, aile içi iletişim, anne-baba tutumları, kardeş kıskançlığı,
 • Arkadaş ilişkileri ve sosyal beceriler,
 • Uzman desteğine yönlendirme (öfke, davranış sorunları, dil ve konuşma bozuklukları, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite vb.).

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

 • Okulumuza yeni gelen öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştırma,
 • Akademik gelişimi destekleme,
 • Kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri,
 • Sosyal becerileri geliştirici çalışmalar,
 • Dikkat ve görsel algı çalışmaları,
 • Yaratıcılığı geliştirici çalışmalar,
 • Yönlendirme hizmetleri.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları:

 • Duyguları tanıma,
 • Tutumlar ve değerler,
 • Benlik saygısı gelişimi,
 • Sosyal beceriler ve arkadaşlık,
 • İletişim becerileri,
 • Nezaket ve görgü kuralları,
 • Mahremiyet,
 • Akran zorbalığı ile baş etme,
 • Güvenli internet kullanımı
 • Stres yönetimi
 • Ön ergenlik ve gelişim.

Veliye Yönelik Çalışmalar:

 • Danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri,
 • Haftalık eğitici PDR bültenleri,
 • Veli bilgilendirme köşeleri,
 • Anne-baba seminerleri.
Right Menu Icon